Gdy usługi są świadczone w okresach rozliczeniowych, przychód powstanie zawsze w ostatnim dniu okresu. Nie ma znaczenia, kiedy odbiorca potwierdzi wykonanie albo prześle dane do wyliczenia wynagrodzenia – orzekł WSA w Poznaniu.

Chodziło o podatnika, który działał jako agent pośredniczący w sprzedaży produktów operatorów telekomunikacyjnych. Rozliczał prowizję za okresy miesięczne. Podstawą były raporty od operatorów o aktywacji usług. Podatnik otrzymywał je dopiero 20. dnia następnego miesiąca. Z tego powodu miał wątpliwości, kiedy powinien wykazać przychód do opodatkowania; czy w miesiącu zawarcia umowy z klientem i dokonania aktywacji, czy dopiero w miesiącu następnym, w którym operator potwierdzi w raporcie wykonanie usługi.
Podatnik był zdania, że przychód powstanie u niego dopiero w miesiącu otrzymania od operatora raportu z aktywacji. Dopóki go nie otrzyma, nie ma danych pozwalających na ustalenie kwoty prowizji za usługi wykonane w poprzednim miesiącu. Nie może więc wystawić faktury.
Nie zgodziła się z nim izba skarbowa. Stwierdziła, że gdy usługi są świadczone w okresach rozliczeniowych, przychód powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie jako okres rozliczeniowy. Przychód powstanie zawsze w ostatnim dniu miesiąca, bez względu na datę płatności, moment wystawienia faktury czy moment rozliczenia usługi. Izba wyjaśniła, że samo potwierdzenie wykonania usługi, które warunkuje wystawienie faktury, nie może powodować zmiany daty powstania przychodu.
Potwierdził to WSA w Poznaniu. Uznał, że podatnicy mają prawo określić w umowie to, jak długi będzie okres rozliczeniowy. Nie mają jednak możliwości ustalenia, w którym miesiącu będą rozliczać z tego tytułu zobowiązania podatkowe.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1092/13.

Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.