Córka obroniła pracę magisterską w czerwcu 2013 r., prawa studenckie miała jeszcze do końca października 2013 r., ale 15 lipca skończyła 25 lat. Za jakie miesiące możemy skorzystać z odliczenia na wychowywanie córki?
Zdarzenie powodujące utratę prawa do odliczenia – w przeciwieństwo do nabycia tego prawa – wywołuje skutek albo od miesiąca, w którym ono nastąpiło, albo od miesiąca następnego. Zależy to od rodzaju zdarzenia. Ulga nie przysługuje już od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński albo zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Natomiast w innych sytuacjach utrata prawa do odliczenia następuje dopiero od miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło dane zdarzenie. Oto przykłady:
uzyskanie przez dziecko pełnoletniości (jeżeli się nie uczy i nie otrzymuje zasiłku pielęgnacyjnego albo renty socjalnej),
ukończenie przez uczące się dziecko pełnoletnie 25. roku życia,
ustanie funkcji opiekuna prawnego (jeśli w tym samym miesiącu nie został ustanowiony inny opiekun albo rodzina zastępcza lub nie została przywrócona władza rodzicielska),
odebranie władzy rodzicielskiej (jeśli w tym samym miesiącu nie została ustanowiona rodzina zastępcza albo opiekun prawny).
W sytuacji przedstawionej w pytaniu mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch przesłanek utraty prawa do ulgi: ukończeniem 25. roku życia i ukończeniem nauki. W takim wypadku decydujące jest zdarzenie, które wystąpiło jako pierwsze. Prawa studenckie córka miała jeszcze do końca października, ale 25 lat ukończyła już 15 lipca. Zatem ulga na wychowywanie córki przysługuje rodzicom do lipca włącznie.

Leszek Boroch, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi