Inne mające na celu tylko i wyłącznie zarabianie na kursach walut nie mogą być uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok jest prawomocny. Wyrok NSA z 27 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 1971/12