Tak wynika z wczorajszych rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyroki są prawomocne. Wyroki NSA z 19 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 831/13, I FSK 857-858/13, I FSK 908/13, I FSK 909/13, I FSK 927-929/13