W przypadku ustanowienie hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach podatek od czynności cywilnoprawnych oblicza się raz od kwoty zabezpieczonego kredytu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które zaciągnęło kredyt inwestycyjny i zabezpieczyło go jedną hipoteką na siedmiu nieruchomościach.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 14 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 683/12