Jeśli do przedawnienia zostało mniej niż trzy miesiące, urząd może nadać swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i nie musi przy tym uprawdopodobnić, że zobowiązany nie zapłaci podatku. Tak wynika z wczorajszego orzeczenia NSA.
Sprawa dotyczyła firmy, wobec której 11 grudnia 2011 r. naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję określającą kwotę VAT do zapłaty za poszczególne miesiące 2006 r. Do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało już tylko 20 dni, dlatego niedługo po decyzji naczelnik wydał postanowienie o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Z art. 239b ordynacji podatkowej wynika, że taki rygor może być nadany decyzji nieostatecznej (czyli takiej, od której przysługuje prawo do odwołania), gdy do upływu terminu przedawnienia zostało mniej niż trzy miesiące oraz gdy organ uprawdopodobni, że zobowiązanie nie zostanie wykonane.