Spółka jawna zamierza rozszerzyć działalność o wynajem pojazdów. Zmiana zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytelnik pyta, czy jeśli firma kupi auta osobowe w związku z nowym biznesem, będzie mogła odliczyć od nich cały VAT. Chce też wiedzieć, czy wystarczy, aby wystawiła kilka faktur w miesiącu z tytułu wynajmu pojazdów, aby zachować prawo do odliczenia.

Dorota Borkowska-Chojnacka, doradca podatkowy w Grant Thornton, wyjaśnia, że po rozszerzeniu działalności, spółka będzie mogła potrącić cały VAT z faktur dotyczących zakupu samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony. – Ograniczenia w odliczaniu VAT (60 proc. nie więcej niż 6 tys.) nie stosuje się bowiem, gdy oddanie pojazdów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika – wyjaśnia rozmówczyni. Wynika to z art. 86a ust. 3 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przepis ten nie mówi nic o liczbie faktur, które musi wystawić przedsiębiorca, aby zachować prawo do pełnego odliczenia. Według Doroty Borkowskiej – Chojnackiej, istotne jest zaś, aby działalność w zakresie wynajmu była zgłoszona do KRS i aby spółka ją faktycznie prowadziła. – Kupione auta muszą też być przeznaczone wyłącznie do tego rodzaju działalności – podkreśla.

Paweł Nocznicki, doradca podatkowy, menedżer w Stone & Feather Tax Advisor, przyznaje, że w praktyce nie spotkał się z sytuacją, w której organ podatkowy kwestionowałby pełne odliczenie VAT od aut przez firmy zajmujące się m.in. ich wynajmem. Ale nie wyklucza, że taka sytuacja może mieć miejsce, np. jeżeli podczas kontroli fiskus nabierze wątpliwości co do sposobu użytkowania samochodu, a następnie zbierze dowody (np. zeznania świadków), które potwierdzą, że samochód służył on też do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością opodatkowaną.

Po zmianach w ustawie o VAT, które mają wejść w życie 1 kwietnia (projekt zyskał już aprobatę Sejmu) sytuacja będzie bardzo podobna. Mimo że z ustawy o VAT zostanie usunięty art. 86a ust. 3, to 100-proc. odliczenie podatku będzie przysługiwać przedsiębiorcy, gdy pojazdy osobowe o masie całkowitej do 3,5 tony będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Dodatkowo jeżeli wynajem będzie stanowił przedmiot działalności, nie trzeba będzie prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, aby potwierdzić taki sposób użytkowania.