Spółka ponosiła wydatki w związku ze śmiercią pracowników (także byłych) oraz członków ich najbliższej rodziny. Chodziło m.in. o zakup żałobnych wieńców, zamieszczenie w prasie nekrologów czy zapewnienie innym zatrudnionym transportu na ceremonię pogrzebową. Uważała, że jest to wyraz szacunku dla zmarłego pracownika, podziękowania za jego pracę i wkład w tworzenie firmy. W ten sposób chciała też m.in. wzmocnić więzi między zatrudnionymi. Uważała, że wpłynie to na ich motywację do pracy, a tym samym na poziom osiąganych przez firmę przychodów.
Spółka chciała się upewnić, czy opisane wydatki mogą pomniejszyć jej dochód jako pośrednie koszty podatkowe. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podkreśliła, że wpływają one na wysokość osiąganego przychodu, są celowe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zaznaczyła też, że nie są to koszty reprezentacji, których odliczanie byłoby niedozwolone. Izba skarbowa zgodziła się z tą argumentacją.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 grudnia 2013 r., nr IPTPB3/423-359/13-4/GG

O jakie koszty sądowe firma może pomniejszyć swoje przychody >>