Spółka chciała się upewnić, czy opisane wydatki mogą pomniejszyć jej dochód jako pośrednie koszty podatkowe. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podkreśliła, że wpływają one na wysokość osiąganego przychodu, są celowe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zaznaczyła też, że nie są to koszty reprezentacji, których odliczanie byłoby niedozwolone. Izba skarbowa zgodziła się z tą argumentacją.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 grudnia 2013 r., nr IPTPB3/423-359/13-4/GG

O jakie koszty sądowe firma może pomniejszyć swoje przychody >>