Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej www.mf.gov.pl przypomina, że podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy oraz działów specjalnych produkcji rolnej muszą wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku (np. 2013) do 20 stycznia następnego roku (2014 r.).
Podkreśla, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy w podanym terminie podatnik złoży roczne zeznanie i zapłaci wynikający z niego podatek.
Warto dodać, że jeżeli do 20 stycznia podatnik prześle rozliczenie roczne, ale mimo obowiązku nie dokona stosownej, wynikającej z niego wpłaty, to organ podatkowy uzna, że powstanie zaległość w wysokości kwoty, którą należało uiścić. Jeżeli jednak zaliczka za grudzień zostanie wpłacona, to rocznego rozliczenia dokonuje się na ogólnych zasadach. Oznacza to, że na przekazanie zeznania i wpłatę podatku jest czas do 30 kwietnia (w przypadku podatników PIT) lub 31 marca (podatnicy CIT).