Podkreśla, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy w podanym terminie podatnik złoży roczne zeznanie i zapłaci wynikający z niego podatek.

Warto dodać, że jeżeli do 20 stycznia podatnik prześle rozliczenie roczne, ale mimo obowiązku nie dokona stosownej, wynikającej z niego wpłaty, to organ podatkowy uzna, że powstanie zaległość w wysokości kwoty, którą należało uiścić. Jeżeli jednak zaliczka za grudzień zostanie wpłacona, to rocznego rozliczenia dokonuje się na ogólnych zasadach. Oznacza to, że na przekazanie zeznania i wpłatę podatku jest czas do 30 kwietnia (w przypadku podatników PIT) lub 31 marca (podatnicy CIT).