Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które wybudują w Toruniu dom jednorodzinny zostaną zwolnione z daniny od nieruchomości. Wcześniej na rękę podatnikom poszło podlaskie Michałowo.

Radni miasta Mikołaja Kopernika decyzję podjęli 19 grudnia 2013 r. Podkreślali, że zwolnienie ma dać impuls do kupowania działek budowlanych w mieście i budowania w nim domów jednorodzinnych. Ma to pozwolić zahamować spadek ludności miasta, zwiększyć wpływy z podatku dochodowego, a po wygaśnięciu preferencji (obowiązuje ona do 2020 r.) także wpływy z podatku od nieruchomości pobieranego od nowo wybudowanych domów.

Samo zwolnienie z daniny przysługiwać będzie przez 6 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po tym, kiedy budowa została zakończona lub kiedy rozpoczęto użytkowania budynku bądź jego części przed ostatecznym wykończeniem. Łączny okres kiedy można skorzystać z preferencji nie może przekraczać 6 lat i liczony jest od 1 stycznia roku, kiedy udzielono zwolnienia. W przypadku sprzedaży lub innej transakcji na której skutek nieruchomość zmieni właściciela nie przejdą na niego prawa do zwolnienia.

Warunki skorzystania ze zwolnienia:
Podatnik musi zakończyć budowę domu jednorodzinnego lub rozpocząć jego użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem po 1 stycznia 2014 r., ale nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Ponadto, aby skorzystać z preferencji musi złożyć wniosek, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, ksero zawiadomienia o zakończeniu budowy, które było złożone we właściwym organie lub kopię pozwolenia na użytkowanie budynku oraz informację w sprawie podatku od nieruchomości na druku IN-1. Zwolnienie wygasa po upływie 6 lat bądź sprzedaży lub utraty tytułu prawnego do nieruchomości albo zajęcia jej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatników kusi także Michałowo:
Pierwszą gminą, która w ten sposób postanowiła kusić mieszkańców jest podlaskie Michałowo. Decyzję w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości podjęto tam 21 listopada 2013 r. Dzięki niej od początku 2014 r. mieszkańcy gminy nie będą zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości, o ile nie zalegają z opłatami do gminy. Preferencja nie dotyczy budynków zajętych na cele działalności gospodarczej oraz podatku rolnego.

Zapytani przez DGP przedstawiciele samorządu potwierdzają, że już pojawiły się pierwsze osoby, które zdecydowały się zamieszkać w Michałowie. Gmina liczy na większe wpływy z PIT i podkreśla, że pozwoliła swoim mieszkańcom zaoszczędzić całościowo około pół miliona złotych, a każdej rodzinie średnio nawet do 600 złotych. Samorząd wprowadził zwolnienia, gdyż Michałowo jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej co chciała przełożyć na jakość życia swoich mieszkańców np. wcześniej wprowadzono w niej dopłaty do leków dla osób starszych.