– Czy będzie błędem, jeżeli na tym dokumencie w miejscu, gdzie wpisuje się stawkę VAT, wstawię symbol „NP” (nie podlega opodatkowaniu)? Z ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) wynika, że nie może w tym miejscu być wpisana stawka, a przecież oznaczanie „NP” nią nie jest. Dlaczego mam wstawiać kropki czy inne symbole? – pyta nasza czytelniczka.

W odpowiedzi przesłanej DGP Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że kwestię wystawiania faktur i danych, które muszą być w nich zawarte, określa rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Jego par. 5 ust. 3 pkt 1 odnosi się do dokumentów sporządzanych w przypadku dostawy towarów lub wykonania usług, dla których to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT). W tym przypadku faktura nie zawiera danych dotyczących stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami i sprzedaż zwolnioną oraz kwoty VAT od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek.

– Faktura taka powinna natomiast mieć oznaczenie „odwrotne obciążenie”, o czym mowa w par. 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – podkreśla Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy ministra finansów. W związku z tym umieszczenie na fakturze skrótu „NP” zamiast wyrazów „odwrotne obciążenie” jest nieprawidłowe.

Wiesława Dróżdż podkreśla również, że w praktyce zdarza się niejednokrotnie, że faktura zawiera dodatkowe dane nieprzewidziane we wspomnianym rozporządzeniu. Przedsiębiorcy umieszczają je na dokumencie dla potrzeb kontrahentów w związku z daną transakcją.

– Przepisy prawa podatkowego nie stoją na przeszkodzie umieszczaniu dodatkowych informacji na fakturze pod warunkiem, że zabieg ten nie wpłynie na jej czytelność – wyjaśnia rzecznik.