Firma w 2011 r. złożyła korekty deklaracji VAT za poszczególne miesiące 2008 r. Dzięki temu uzyskała ponad 15,5 mln zł nadpłaty. Urząd skarbowy zaliczył ją na pokrycie zaległości podatkowych tego przedsiębiorstwa wraz z naliczonymi od nich odsetkami za 2006 rok.
Spółka złożyła zażalenie na postanowienie fiskusa. Podkreśliła, że powinien on zastosować obniżoną stawkę odsetek (75 proc. podstawowej) od zaległości podatkowych za rok 2006. Taka preferencja wynika z art. 56 par. 1a ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Może z niej skorzystać podatnik, który złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji i zapłacił w całości w ciągu 7 dni od tej daty zaległość podatkową wynikającą z tej korekty. Spółka podkreślała, że spełniła te warunki (skorygowała rozliczenia za 2006 r.), a zaliczenie nadpłaty na poczet długu wobec fiskusa jest formą jego zapłaty.
Przeciwnego zdania była izba skarbowa. Podkreśliła, że korzystne dla spółki przepisy weszły w życie od 2009 r. i mają zastosowanie tylko do naliczania odsetek od tej daty. Ponadto w jej ocenie zaliczenie nadpłaty na poczet długu podatkowego nie jest tym samym, co jego zapłata, tak jak chce przepis.
Takie stanowisko skrytykował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Uznał, że sporna preferencja podatkowa, chociaż obowiązuje od 2009 r., ma zastosowanie także do odsetek naliczanych przed tą datą. Sąd potwierdził także, że zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych jest formą ich zapłaty, co pozwala na skorzystanie z obniżonej stawki odsetek.
Zgodził się z tym NSA. Powołał się m.in. na orzeczenie innego składu sądu kasacyjnego (sygn. akt I FSK 666/11), który w podobnej sytuacji zezwolił podatnikowi na skorzystanie z preferencji. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1707-1708/12