Zakładając, że usługodawca przekroczy kwotę zwolnienia podmiotowego lub sam z takiego zwolnienia zrezygnuje, będzie podatnikiem VAT. Zwolnienie występuje do limitu sprzedaży 10 tys. euro. Jeżeli wartość sprzedaży u podatnika zwolnionego od podatku przekroczy tę kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, wspomnianej kwoty.

Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia kwoty limitu, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. W przypadku tokarza będzie on zobowiązany doliczać do swoich usług VAT w 22-proc. stawce. Usługi takie nie korzystają bowiem ze stawek obniżonych czy też ze zwolnienia. Usługi tokarza w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług zalicza się do usług z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKWiU 28.52.10).

Do tej podkategorii należą również usługi obróbki mechanicznej części do pojazdów lądowych (28.52.10-35.00), czyli między innymi samochodów. Dla tych usług ustawa o VAT ani przepisy wykonawcze nie przewidują obniżonej stawki podatku. Skoro tak, to stosuje się opodatkowanie stawką podstawową, czyli 22-proc. VAT.

22 proc.

VAT na usługi tokarskie

Stawka podatku od towarów i usług na usługi wykonywane przez tokarza wynosi 22 proc.

(BVS)