Do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest, aby w stosunku do tych towarów używanych nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zwolnienie dotyczy też używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat. Za używane uznawane są również pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Takie regulacje przewiduje art. 43 ustawy o VAT.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl