Podatnik rozważający, jaki model prowadzenia biznesu będzie dla niego najkorzystniejszy podatkowo, nie ma szans na uzyskanie takiej podpowiedzi w interpretacji indywidualnej. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Firma kupiła wspólnie z innym podmiotem mieszkania w zabytkowej kamienicy (jako współwłasność). Transakcję opisała we wniosku o interpretację indywidualną. Rozważała przeprowadzenie remontów i modernizacji nieruchomości według czterech wariantów. We wniosku przedstawiła ministrowi finansów różne sposoby zakupu usług budowlanych i związanych z nimi towarów oraz fakturowania ich na współwłaścicieli.
Pismo zawierało w sumie 23 pytania w kontekście VAT od sprzedaży mieszkań wykończonych pod klucz i związanego z taką transakcją zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przepis ten określa, że wolna od daniny jest m.in. sprzedaż budynków lub ich części pod warunkiem, że sprzedawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tych lokali, od których mógł odliczyć podatek naliczony. Jeśli zaś je ponosił, to muszą być one niższe niż 30 proc. wartości początkowej tych obiektów. Firma spytała m.in. o to, jak liczyć ten limit, co należy rozumieć pod pojęciem wartości początkowej oraz który ze współwłaścicieli powinien być wskazany na fakturach zakupowych związanych z remontem i modernizacją lokali.
Minister finansów odmówił odpowiedzi na takie pytania. Stwierdził, że pismo spółki stanowi w istocie wniosek o udzielenie porady służącej optymalizacji podatkowej. Zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Podkreślił, że istotą instytucji interpretacji jest pytanie o konkretną sytuację, a nie o abstrakcyjne czy hipotetyczne możliwości, których, jesli weźmie się pod uwagę liczbę pytań i wariantów, jest we wniosku około stu.
Prawo do odmowy wydania takiej interpretacji potwierdził też NSA. Wniosek złożony przez pełnomocników spółki zmierzał w rzeczywistości do uzyskania porady podatkowej, a to nie jest celem interpretacji indywidualnej – zaznaczył. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka ponownie złożyła wniosek i skonkretyzowała swoje pytanie.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 października 2013 r., sygn. akt I FSK 864/12.