Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stanął po stronie podatnika sprzedającego wilgotne, nieprzetworzone i zamknięte w plastikowym worku liście tytoniu. Ich zawilgocenie wynosi co najmniej 25 proc. (jest ono mierzone na kilku etapach przed sprzedażą). Przedsiębiorca zamierzał też nieodpłatnie udostępniać swoim klientom maszynę do ich pocięcia na miejscu. Zaznaczył, że będzie przy tym informował, iż pocięte liście nie nadają się do palenia, można je natomiast stosować np. jako ściółkę dla zwierząt albo zrobionym z nich wywarem opryskiwać rośliny.

Sprzedawca wystąpił o interpretację indywidualną, bo chciał wiedzieć, czy ma obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego od sprzedaży liści. Sam uważał, że nie musi go płacić, ponieważ nie jest to suchy tytoń, liście nie nadają się do palenia, a on sam nie jest ich producentem.

Stawki akcyzy na tytoń i susz

Stawki akcyzy na tytoń i susz

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Innego zdania był minister finansów. Wyjaśnił, że liście powinny zostać opodatkowane. Nie miał wątpliwości, że mimo wilgotności wynoszącej 25 proc. należy je uznać – zgodnie z wykładnią celowościową – za susz tytoniowy (suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym). Ten zaś – zgodnie z art. 99a ustawy o akcyzie (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) – jest wyrobem akcyzowym. Każda jego sprzedaż podmiotowi innemu niż prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy jest opodatkowana akcyzą.

WSA w Rzeszowie nie podzielił stanowiska ministra finansów, że celem ustawodawcy było to, aby za susz tytoniowy uznać każdą część tytoniu, która nie jest połączona z żywą rośliną, niezależnie od stopnia jej przetworzenia, przeznaczenia i wilgotności. W ocenie sądu nie można twierdzić, że jeśli liść tytoniu jest oderwany od żywej rośliny, to trzeba go uznać za suchy i w efekcie opodatkować jego sprzedaż.

Wyrok jest nieprawomocny.

Resort chce zmian
Susz tytoniowy jest opodatkowany akcyzą od 1 stycznia 2013 r. Minister finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych twierdzi, że jest nim każdy rodzaj nieprzetworzonego tytoniu, bez względu na jego wilgotność. Wywołuje to spory z podatnikami, według których opodatkowany jest jedynie suchy tytoń, a więc stopień jego zawilgocenia ma znaczenie. Aby rozwiać wątpliwości, minister finansów zaproponował nowelizację ustawy o podatku akcyzowym (propozycja wynika z projektu z 18 września ustawy okołobudżetowej) i wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym „za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym”.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 23 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Rz 496/13).