Czy wygraną trzeba wpisać w PIT
Uczestniczyłem w konkursie. Wygrałem główną nagrodę. Nie wiem jednak, czy powinienem wartość nagrody wpisać w zeznaniu rocznym?
Tak
Osobą, która w przypadku wygranych i nagród odpowiada za pobór i wpłatę zryczałtowanego 10-proc. podatku dochodowego, jest organizator gry lub konkursu. Jeśli taki podatek został pobrany przez organizatora, wtedy nie trzeba wykazywać go w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika. Należy pamiętać o obowiązku zwycięzcy konkursu, który otrzymuje wygraną w formie niepieniężnej. Jeśli jednak podatek od wygranych (nagród niepieniężnych) nie został pobrany przez organizatora (płatnika) lub nie został wpłacony, 10-proc. ryczałt należy wykazać w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna
Art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy od wygranej w totolotka jest podatek dochodowy
Ostatnio trafiłem w totolotka piątkę. Wygrana wyniosła 10 000 zł. Bardzo zdziwiłem się, gdy wypłacono mi tylko 9000 zł. Podobno reszta to podatek, który muszę zapłacić. Czy rzeczywiście?
Tak
Podatku nie trzeba płacić tylko od wygranych w grach liczbowych (a taką bez wątpienia jest totolotek), gdy wartość wygranej nie przekracza 2280 zł. Jeśli jednorazowa wartość wygranej przekroczy wspomnianą kwotę, wypłacający obowiązany jest jako płatnik obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Zryczałtowany podatek wynosi w tym przypadku 10 proc. Słusznie zatem wygrana została pomniejszona. Organizator musiał bowiem pobrać zaliczkę, którą odprowadzi do urzędu skarbowego. Wygrana wyniosła znacznie więcej niż 2280 zł. Nie było więc mowy o zwolnieniu z opodatkowania.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy uczeń może nie płacić podatku od nagrody rzeczowej
Szkoła zorganizowała konkurs dla uczniów. Kilku z nich wygrało cenne nagrody rzeczowe. Czy uczniowie powinni płacić podatek? Słyszeliśmy, że mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku.
Tak
W całości zwolnione są wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty. Podstawę do wypłacania takich wygranych i nagród stanowią rozporządzenia ministrów wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty. Jedno dotyczy szkół powszechnych, drugie odnosi się do publicznych szkół artystycznych. I tak, w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad określono, że dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów mogą być organizowane konkursy. Konkursy dla uczniów szkół podstawowych mogą być organizowane ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania szkoły podstawowej dla klas IV-VI, a konkursy dla uczniów gimnazjów mogą być organizowane ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania gimnazjum.
Natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy mogą być organizowane: olimpiady interdyscyplinarne, olimpiady przedmiotowe, olimpiady z przedmiotów dodatkowych, olimpiady tematyczne.
Z kolei w rozporządzeniu ministra kultury i sztuki z 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych określono, że w celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych uczniów publicznych szkół artystycznych organizowane są konkursy. Nagrody i wygrane wypłacane w wyniku uczestnictwa w tych konkursach, turniejach i olimpiadach są wolne od pit.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125).
Rozporządzenie ministra kultury i sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz.U. nr 87, poz. 975).
Czy wygrane auto można odebrać po wpłacie podatku
Brałem udział w konkursie organizowanym przez telewizję. Wygrałem samochód osobowy. Niestety, kiedy zgłosiłem się po odbiór mojej nagrody, usłyszałem, że dopóki nie zapłacę 10 proc. jego wartości jako należnego podatku nagrody nie otrzymam. Czy rzeczywiście nagrodę mogę odebrać dopiero po wpłacie?
Tak
Organizator konkursu postępuje prawidłowo. Obowiązek wpłaty przez zwycięzcę konkursu 10 proc. wartości wygranej, gdy nie stanowi ona środków pieniężnych, wynika z przepisów ustawy o pit. Ze zwolnienia korzystają tylko wygrane, których wartość nie przekracza 760 zł. W przypadku samochodu w grę będą wchodziły dużo wyższe kwoty.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy olimpijczyk musi płacić PIT urzędowi skarbowemu
Brałem udział w olimpiadzie. Polski Komitet Olimpijski wypłacił mi nagrodę za uzyskanie wysokich wyników. Nie jestem jednak pewien, czy nie powinienem zapłacić od tej nagrody podatku?
Nie
Nie w tym przypadku nie ma obowiązku zapłaty podatku. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem wyraźnie, że nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich są zwolnione z podatku. Nie ma zatem powodu do zmartwień. Fiskus w tym przypadku na pewno nie upomni się o należne mu kwoty.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 40a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Znajoma namówiła mnie na wizytę w kasynie. Grałam w ruletkę i ku mojemu zdziwieniu udało mi się wygrać dosyć dużą kwotę pieniędzy. Nie wiem tylko, czy teraz muszę zapłacić podatek w urzędzie skarbowym?
Nie
W tym przypadku podatniczka nie musi ani płacić od razu podatku, ani tym bardziej uwzględniać wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Wygrane w kasynach zwolnione są z podatku na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również wygranych w ruletkę.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy przy wygranych są koszty uzyskania przychodów
Zorganizowaliśmy konkurs. Teraz musimy wypłacić kilka wygranych. Nie wiemy jednak, czy powinniśmy, pobierając podatek, pomniejszyć przychód o koszty uzyskania?
Nie
W przypadku wygranych nie uwzględnia się kosztów podatkowych. Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Oczywiście nie dotyczy to przypadków, gdy wygrane są zwolnione z podatku. Zryczałtowany podatek pobiera się jednak bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodów.
Podstawa prawna
Art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy nagrodę z konkursu wpisać w deklaracji podatkowej
Brałem udział w konkursie zorganizowanym przez jedną z gazet. Wygrałem sporą sumę pieniędzy. Nie wiem jednak, czy powinienem uwzględnić tę wygraną w PIT?
Nie
Dochodów (przychodów), stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Nie istnieje zatem potrzeba rozliczania się z tego podatku i wykazywania go w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu. Rozliczenia dokonuje za nas osoba wypłacająca wygraną, występując w roli płatnika i składając do urzędu skarbowego zbiorczą deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8A.
Podstawa prawna
Art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Przygotowała Anna Wojda