Nie tylko najbliższa rodzina spadkodawcy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Uprawnienie takie przysługuje również osobom zaliczonym do III grupy podatkowej, czyli tzw. innym nabywcom (osobom spoza rodziny).

Podatnik, spełniając warunki określone w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), może, otrzymując mieszkanie lub dom w drodze dziedziczenia, uniknąć konieczności zapłaty podatku. Aby jednak tak się stało, konieczne jest sprawowanie opieki nad wymagającym jej spadkodawcą.

- Ten ostatni nie musi jednak posiadać zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność takiej opieki ze strony innej osoby - podkreśla adwokat Artur Jezierski z kancelarii adwokackiej w Szubinie.

Opieka nad spadkodawcą powinna być sprawowana przez co najmniej dwa lata. Okres ten liczony jest od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza na pisemnej umowie zawartej między sprawującym opiekę a spadkodawcą. Warunek ten obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Poprzednio wystarczyło sprawować opiekę na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.

Jeśli podatnik otrzymujący dom lub mieszkanie od obcej osoby spełni te warunki, do podstawy opodatkowania nie będzie wliczana wartość otrzymanego składnika majątku, do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 mkw. powierzchni użytkowej. Podatek trzeba będzie zapłacić zatem jedynie od nadwyżki przekraczającej wspomniany limit.

Spadkobierca musi jednak - by z ulgi skorzystać - spełnić dodatkowe wymagania. Między innymi nie może posiadać innego mieszkania, a posiadając je, powinien przenieść jego własność na inne osoby. Musi też w otrzymanym domu lub mieszkaniu zamieszkiwać przez ściśle określony czas. Warunki, które powinien spełnić, określa art. 16 ust. 2 ustawy.

110 mkw. powierzchni użytkowej dziedziczonego domu lub mieszkania nie jest wliczane do podstawy opodatkowania, gdy podatnik korzysta z ulgi mieszkaniowej

Anna Wojda

anna.wojda@infor.pl