Gazeta Prawna otrzymała pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Macieja Brzezińskiego (sygn. akt III SA/Wa 254/07), w którym sąd wskazał na kryteria, jakimi powinny kierować się organy celne przy zwrocie akcyzy od sprowadzonych po 1 maja 2004 r. używanych samochodów. Uzasadnienie pisemne jest korzystniejsze od ustnego, ogłoszonego 6 marca 2007 r. W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał, że wartość akcyzy będzie ustalana na podstawie wartości rynkowej samochodu, a nie faktury posiadanej przez podatnika. Z wersji pisemnej tego wyroku wynika, że podstawą do ustalenia kwoty podatku krajowego również będzie wartość rynkowa. Jednak w dalszej części uzasadnienia sąd podkreślił, że aby ustalić wartość rynkową podobnego samochodu używanego w Polsce, należy posłużyć się narzędziami umożliwiającymi zobiektywizowane ustalenie jego wartości w oparciu o takie kryteria jak: wiek, przebieg, stan ogólny, rodzaj napędu, marka lub model. Organ podatkowy powinien posługiwać się jawnymi i jasnymi kryteriami, na których opiera się metoda ustalania wartości rynkowej samochodu. Sąd warszawski podkreślił także, że należy porównać podatek akcyzowy nałożony na pojazd sprowadzony z zagranicy z krajową kwotą tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnego samochodu zakupionego i zarejestrowanego pierwszy raz w Polsce. Zwrotowi będzie podlegać ta część akcyzy, która przewyższa akcyzę zawartą w wartości podobnego samochodu zarejestrowanego wcześniej w Polsce. Zdaniem WSA, właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z UE powinien mieć zapewniony czynny udział w działaniach i prawo do kwestionowania czynności organów administracji podjętych w materii zwrotu akcyzy.