Tymczasem Związek Banków Polskich wskazywał, że banki umarzają część rat w wyjątkowych, dobrze udokumentowanych sytuacjach – zwykle osobom w ciężkiej sytuacji życiowej. RPO zaznacza, że jeżeli nie są one w stanie zapłacić zobowiązania, trudno im ponieść ciężar podatkowy z tytułu umorzenia.

W kolejnym piśmie (RPO- 715373-V/12/AB) rzecznik zwrócił uwagę, że wydawane przez ministra finansów interpretacje indywidualne nie zawierają jednoznacznego stanowiska co do obowiązków podatników. Jako przykład podał interpretacje dotyczące akcyzy i klasyfikacji samochodów sprowadzonych do Polski, które przez niemieckie urzędy zostały uznane za ciężarowe. Polskie organy podatkowe nie wypowiedziały się o prawidłowości tej klasyfikacji. Tak było np. w interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 grudnia 2009 r. (nr IBPP3/443-753/09/LW) czy dyrektora IS w Bydgoszczy z 22 kwietnia 2010 r. (nr ITPP3/443-12/10/ZG).