W odpowiedzi na wystąpienie Lewiatana, organizacji przedsiębiorców, wiceminister finansów Maciej Grabowski tłumaczy pozostawienie po 2013 r. wyższych stawek VAT m.in. koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych.
Dodaje, że jest to niezbędny warunek stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, ograniczanego teraz przez słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych.
Jak informowaliśmy, Lewiatan występował nie tylko przeciwko wyższym stawkom podatku, lecz także w sprawie udostępniania z wyprzedzeniem informacji o wysokości tych stawek – aby stabilniejsze były warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jeszcze miesiąc temu nie było wiadomo, ile wyniesie VAT od 1 stycznia 2014 r.
Zanim resort finansów odpowiedział Lewiatanowi, 30 kwietnia rząd przyjął aktualizację Programu Konwergencji, z którego wynika, że w przyszłym roku stawki VAT będą wynosiły wciąż 23 i 8 proc. Automatyczny powrót do niższej, 22-proc. stawki podstawowej planowany jest dopiero od 2017 r. Właśnie na kwietniową decyzję rządu wskazuje wiceminister finansów, odpowiadając przedsiębiorcom.