Dodaje, że jest to niezbędny warunek stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, ograniczanego teraz przez słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych.

Jak informowaliśmy, Lewiatan występował nie tylko przeciwko wyższym stawkom podatku, lecz także w sprawie udostępniania z wyprzedzeniem informacji o wysokości tych stawek – aby stabilniejsze były warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jeszcze miesiąc temu nie było wiadomo, ile wyniesie VAT od 1 stycznia 2014 r.

Zanim resort finansów odpowiedział Lewiatanowi, 30 kwietnia rząd przyjął aktualizację Programu Konwergencji, z którego wynika, że w przyszłym roku stawki VAT będą wynosiły wciąż 23 i 8 proc. Automatyczny powrót do niższej, 22-proc. stawki podstawowej planowany jest dopiero od 2017 r. Właśnie na kwietniową decyzję rządu wskazuje wiceminister finansów, odpowiadając przedsiębiorcom.