Początek roku to czas, kiedy podatnicy muszą składać wiele formularzy, druków i oświadczeń, które wpływają na rodzaj opodatkowania. Spóźnienie się ze złożeniem informacji i zeznań spowoduje sankcje karne skarbowe. Przed 10 stycznia Oświadczenie pracownika dla celów rocznego obliczenia podatku (PIT-12) Do 10 stycznia należy złożyć pracodawcy oświadczenie dla celów rocznego obliczenia podatku (druk PIT-12). Dotyczy to jednak tylko tych pracowników, którzy nie chcą sami rozliczać się z fiskusem. Zachowanie terminu do złożenia pracodawcy tego oświadczenia spowoduje, że do końca lutego pracodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku na druku PIT-40. Konsekwencje Niezłożenie tego oświadczenia spowoduje, że pracodawca wystawi nam PIT-11, który stanowi podstawę do samodzielnego rozliczenia zeznania rocznego. Do 20 stycznia Wybór formy opodatkowania: • karty podatkowej • ryczałtu ewidencjonowanego płaconego miesięcznie • podatku liniowego Wybór formy opłacania ryczałtu ewidencjonowanego: • co kwartał • opodatkowanego w całości od przychodu z najmu przez jednego z małżonków Jednym z ważnych wyborów, które musimy podjąć, prowadząc działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania. Mamy na to czas do 20 stycznia. Podatnicy prowadzący działalność mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Podobnie możemy wybrać opodatkowanie ryczałtem lub kartą podatkową. W tym samym terminie podatnik, który zdecydował się na opłacanie ryczałtu, może wybrać rozliczenie kwartalne. Natomiast w przypadku najmu rozliczanego nie w ramach działalności możliwe jest opodatkowanie całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków po złożeniu oświadczenia. Konsekwencje Niezłożenie tych oświadczeń powoduje utratę prawa wyboru w danym roku, tzn. będziemy rozliczać podatek na zasadach ogólnych według skali. Następny wybór formy opodatkowania dopiero za rok. Do 31 stycznia Złożenie: • zeznania rocznego przez ryczałtowców PIT-28 • deklaracji o odliczonej od karty podatkowej składce zdrowotnej PIT-16A • oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku dochodowego (tzw. kredyt podatkowy) Do końca stycznia podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową mają czas na ostateczne rozliczenie z fiskusem. W przypadku ryczałtowców polega to na złożeniu zeznania rocznego PIT-28. Opodatkowani kartą składają deklarację PIT-16A, w której wykazują odliczone co miesiąc od podatku składki zdrowotne. W tym terminie mogą złożyć też oświadczenie o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku (tzw. kredyt podatkowy) podatnicy rozpoczynający po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej. Konsekwencje Niezłożenie zeznania i deklaracji skutkuje sankcjami karnymi skarbowymi. Niezłożenie oświadczenia o kredyt podatkowy nie spowoduje ujemnych konsekwencji. Do 20 lutego Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (zarówno ci opodatkowani według skali progresywnej, jak i 19-proc. podatkiem liniowym) mogą wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Wyboru tego nie mają przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Konsekwencje Niezłożenie oświadczenia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek spowoduje, że zaliczki będą płacone na ogólnych zasadach. Do 28 lutego Płatnicy oraz osoby niebędące płatnikami sporządzają: • Informację o wypłaconym stypendium PIT-8S • Informację o przychodach z innych źródeł i dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C • Informacja o przychodzie uzyskanym z umowy aktywizacyjnej PIT-8G • Informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B • Roczne obliczenie podatku przez pracodawcę PIT-40 lub organ rentowy PIT-40A/11A Do końca lutego płatnicy są zobowiązani do przekazania urzędowi oraz podatnikowi informacji o przychodach i pobranych zaliczkach na podatek z tytułu wypłaconych kwot (np. stypendium PIT-8S, umowy o pracę PIT-11, zlecenie PIT-8B, umowa aktywizacyjna dla pomocy domowych PIT-8G). Podmioty niebędące płatnikami również powinny przesłać informację o wypłaconych kwotach i przychodach (np. przychodach z innych źródeł PIT-8C). Konsekwencje Niewypełnienie obowiązków płatnika skutkuje sankcjami karnymi skarbowymi. Sankcje te grożą również za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i narażenie przez to na uszczuplenie podatku przez osoby niebędące płatnikami. Do 30 kwietnia Złożenie zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 Obowiązkiem podatników, którzy uzyskują dochody lub ponoszą stratę ze źródeł przychodów, jest złożenie po roku podatkowym zeznania rocznego. Dotyczy to zarówno tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (zeznanie PIT-36), jak i opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym (zeznanie PIT-36L). Składać zeznanie roczne muszą też osoby będące pracownikami lub zleceniobiorcami (zeznanie PIT-37), chyba że pracownik złoży oświadczenie pracodawcy, aby ten go rozliczył. Oddzielne zeznanie składają osoby osiągające dochód lub stratę z kapitałów pieniężnych, np. ze zbycia papierów wartościowych (zeznanie PIT-38). Konsekwencje Złożenie zeznania rocznego po terminie skutkuje sankcjami karnymi skarbowymi oraz odsetkami za zwłokę w razie wystąpienia niedopłaty podatku.