zmiana prawa Nie zapłacimy w przyszłym roku niższych podatków. Nieznaczne odciążenie domowych budżetów podatnicy odczują dopiero w rozliczeniu za 2007 rok. Choć od początku roku podatnikom obiecywano dużą reformę podatkową, niewiele z tych obietnic zostało. Nawet jeśli pojawią się w przyszłym roku korzystne dla podatników rozwiązania podatkowe, to kosztem likwidacji innych przywilejów, w tym popularnej ulgi odsetkowej.
Budżet nie straci…
Karolina Tetłak, prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges podkreśla, że ustawodawca tak skonstruował przepisy nowelizujące, aby nie uszczuplić wpływów z podatków. – W rezultacie zmiany wprowadzane od przyszłego roku mają charakter półśrodków i nie prowadzą do rzeczywistego obniżenia obciążeń podatkowych, np. wprowadzenie nowych ulg wiąże się ze zniesieniem dotychczasowych – wyjaśnia nasza rozmówczyni. Jako przykład podaje odmrożenie po wielu latach progów podatku dochodowego od osób fizycznych i nieznaczne zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zamiast zapowiadanego obniżenia stawek. Dodaje, że większość podatników nie odczuje waloryzacji progów, ponieważ ich roczny dochód nie przekracza pierwszego progu. Podobnie uważa Magdalena Kasiarz, prawnik z zespołu podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Również zdaniem Dariusza Malinowskiego, doradcy podatkowego KPMG, wiele wprowadzonych zmian miało ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety, spora część z tych zmian wywoła skutek odwrotny do zamierzonego.
…za to podatnicy sporo
– Kontrowersyjna jest zmiana pozwalająca organom podatkowym na określanie, czy stosunek łączący zleceniobiorcę i zleceniodawcę jest stosunkiem pracy czy nie – podkreśla Magdalena Kosiarz. Powierzanie organom podatkowym interpretacji nieostrych przepisów budzi uzasadnioną obawę. Podatników, zwłaszcza zleceniobiorców, czeka stan niepewności prawnej. To na nich przerzucone zostało ryzyko niepobrania zaliczki na podatek dochodowy. Choć wskazana zmiana może poprawić jakość umów z samozatrudnionymi, to nie przyczyni się do zmniejszenia niektórych negatywnych aspektów samozatrudnienia ani do zmniejszenia zakresu tego zjawiska.
W 2007 roku pojawią się nowe ulgi – dla krwiodawców oraz osob posiadających dzieci. Nie będzie natomiast tak popularnej wśród podatników ulgi odsetkowej
Do katalogu najgorszych zmian Dariusz Malinowski zalicza jeszcze znowelizowany art. 14d Ordynacji podatkowej zakreślający termin wydania interpretacji prawa podatkowego. Tak jak dotychczas termin ten wynosi 3 miesiące, ale będzie mógł zostać przedłużony o okres opóźnień spowodowanych m.in z przyczyn niezależnych od organu. – Można przypuszczać, że termin na wydanie interpretacji będzie nawet kilkakrotnie przedłużany, a wydanie interpretacji będzie się opóźniać – twierdzi ekspert. To z kolei podważa sens wydawania interpretacji, bo opóźnienia w uzyskaniu interpretacji uniemożliwią podatnikom planowanie podatkowe i skorzystanie z ochrony wynikającej z interpretacji. Po nowym roku zaczną również obowiązywać zmiany korzystne dla podatników.
Będą też korzyści
Jedną z nich jest zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla najbliższych. Kolejna to wyraźne wprowadzenie możliwości podpisu deklaracji przez pełnomocnika czy poszerzenie definicji kosztów uzyskania przychodu. Przykładem korzystnego rozwiązania jest też art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Dzięki jego zmianie podatnik będzie mógł zaliczyć całość wydatków reklamowych w koszty podatkowe. Innym korzystnym dla podatników rozwiązaniem jest obowiązujący już przepis art. 14c ustawy o kontroli skarbowej, umożliwiający podatnikom skorygowanie deklaracji podatkowych po zakończeniu kontroli prowadzonej przez urzędy kontroli skarbowej.