nowe prawo Uchwalona niedawno nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje waloryzację od 2007 roku progów podatkowych i tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Są to zmiany korzystne dla podatników. Waloryzacja progów w praktyce oznacza, że zarabiając więcej niż obecnie można będzie uniknąć wyższych stawek PIT. I tak np. przy rozliczaniu dochodów osiągniętych w 2006 roku, 30-procentową stawką PIT będzie objęta kwota od 37 024 zł, natomiast za 2007 rok będzie to 43 405 zł. Wzrosną również tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów, które uwzględnia się rozliczając PIT. Waloryzacja tych kosztów sprawi, że pracownicy zapłacą nieco niższy podatek. Podatnicy jednak mogą nie znaleźć tych korzystnych dla siebie regulacji w zasadniczej części ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Może się tak stać za sprawą specyficznej konstrukcji ustawy nowelizującej, która przewiduje wprowadzenie zmian. A jest nią ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw nr 217, poz. 1588. Ustawa nowelizująca, w swoim art. 1 zawierającym zmiany w obecnej ustawie o PIT, wymienia jeden próg podatkowy (gdyż skala ma dwie stawki: 18 i 32 proc.), a także pracownicze koszty uzyskania przychodów, które zaczną obowiązywać dopiero od 2009 roku. Wszystko więc wskazuje na to, że w zasadniczej ustawie o PIT, która będzie dostępna w różnych wydaniach w przyszłym roku, umieszczona zostanie skala, próg oraz koszty, które zaczną obowiązywać dopiero w 2009 roku. Znowelizowana ustawa z 16 listopada 2006 r. zawiera bowiem regulacje dotyczące zmian progów i pracowniczych kosztów na 2007 rok – a także 2008 rok – ale dopiero w swoich dalszych przepisach. Niewykluczone więc, że regulacji, które wejdą w życie w 2007 roku, będzie trzeba szukać nie w głównym tekście ustawy o PIT, lecz w jej nowelizacji z 16 listopada 2006 r., czyli w osobnym akcie prawnym.