zmiana prawa Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z jego przepisami kwota zwolnienia od akcyzy od każdego litra biokomponentu dodanego do określonego paliwa będzie w każdym przypadku taka sama. Dotychczasowe regulacje przewidują, że kwota zwolnienia przysługująca od 1 litra biokomponentu dodanego do paliwa może być różna w zależności od tego, ile litrów biokomponentów zostanie dodanych do paliwa.
20 groszy od litra paliwa wyniosłaby akcyza dla biokomponentów
Projekt reguluje także kwestię zwolnienia przysługującego podmiotom produkującym i wykorzystującym biokomponenty jako samoistne paliwo. Od przyszłego roku kwota zwolnienia od akcyzy dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo będzie wynosić 1680,00 zł/1000 litrów tych biokomponentów, przy zastosowaniu stawki 1882,00 zł/1000 litrów. Po wprowadzeniu zmian realna wysokość obciążenia akcyzą dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo wyniosłaby 20 gr od litra tego paliwa. Ponadto w projekcie doprecyzowano, że aby uzyskać omawiane zwolnienie, podatnicy muszą prowadzić dokumentację techniczną i ewidencję. Dotyczy to nie tylko paliw ciekłych z zawartością biokomponentów do 5 proc., ale także biopaliw ciekłych z udziałem biokomponentów przekraczających 5 proc. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r.