zmiana prawa Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r. nr 222, poz. 1629; dalej p.c.c.) przewiduje opodatkowanie p.c.c. m.in. umów pożyczek udzielanych przez wspólników spółkom kapitałowym, czyli spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnym. Zgodnie z obecnymi przepisami, umowy takie są zwolnione z podatku. Podlegają mu natomiast pożyczki udzielane przez wspólników spółkom osobowym, np. cywilnym. Od 1 stycznia będzie obowiązywać nowa definicja zmiany umowy spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 za zmianę umowy spółki kapitałowej będzie uznawać się także pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza). – Jednocześnie z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zniknie art. 9 pkt 10 lit. h), który przewiduje zwolnienie z p.c.c. pożyczek dla spółek kapitałowych udzielonych przez jej wspólników. Umowy takie będą więc opodatkowane 0,5-proc. podatkiem – tłumaczy Justyna Bauta-Szostak, radca prawny ze spółki doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
Można uniknąć podatku
Jest jednak sposób, by uniknąć zapłaty tego podatku. Umowę pożyczki należałoby podpisać do końca tego roku. – Umowy pożyczki podpisane przed wejściem w życie zmiany nie będą opodatkowane nawet w przypadku, gdy pieniądze zostaną przekazane spółce po 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowy pożyczki są tzw. umowami zobowiązującymi. Do ich skuteczności wymagane jest zawarcie umowy, a nie przelew. Także zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązkowi podatkowemu podlegają czynności cywilnoprawne. Taką czynnością jest zawarcie umowy, a nie przelanie pieniędzy na konto spółki – tłumaczy ekspert z MDDP.
WAŻNE

Umowę pożyczki należy tak skonstruować, by możliwa była wypłata pieniędzy w okresie późniejszym. Umowa powinna też wykluczać ryzyko narażenia się na zarzut obejścia prawa podatkowego
Pożyczki biznesowe
Niekorzystne dla podatników zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą także pożyczek udzielanych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. 1 stycznia zwolnienie, z którego cieszą się dziś takie pożyczki, zniknie z ustawy. Także w tym przypadku nie warto czekać z umową pożyczki na działalność gospodarczą. – Dlatego, planując dokonanie w najbliższym czasie tego typu transakcji, należy zastanowić się, czy nie zawrzeć umowy pożyczki jeszcze przed końcem bieżącego roku. Takie działanie pozwoli bowiem zaoszczędzić 2 proc. podatku, który byłby należny, gdyby umowę zawrzeć w przyszłym roku – radzi Grzegorz Wiśniewski, prawnik z kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners z Poznania. Dodaje, że także w tym przypadku nie jest konieczne, by kwota pożyczki została wypłacona jeszcze w tym roku. Ważne tylko, by do końca grudnia bieżącego roku została zawarta umowa. – Jest to spowodowane regulacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje już z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc w tym przypadku z chwilą zawarcia umowy pożyczki, a nie dopiero z momentem dokonania wypłaty kwoty pożyczki – mówi Grzegorz Wiśniewski.