zmiana prawa W przypadku spadków otwartych do końca 2006 roku nie będzie można korzystać z nowego zwolnienia od podatku spadkowego dla najbliższej rodziny. Taki wniosek można wyciągnąć z art. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629), który jest przepisem przejściowym. Przewiduje on, że do nabycia rzeczy i praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy ustawy o spadkach i darowiznach w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku. Stąd wniosek, że wszystkie spadki otwarte do końca 2006 roku podlegają opodatkowaniu na starych zasadach. Wynika to z tego, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.) oraz że spadkobierca nabywa prawo do spadku z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.), czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Takie jest nieoficjalne stanowisko resortu finansów, które, jak informują nas czytelnicy, prezentowane jest na szkoleniach dla urzędników zatrudnionych w organach podatkowych. Oznacza to, że najbliższa rodzina osób zmarłych w 2006 roku, nie ma szans, by skorzystać ze zwolnienia, które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2007 r.