Czy będą wyższe koszty
W przyszłym roku, tak jak i obecnie, będę pracował w dwóch zakładach pracy. Czy w 2007 roku będzie mi przysługiwało prawo do rozliczenia wyższych kosztów uzyskania przychodów niż w tym roku?
TAK Obecnie koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy – nie mogą przekroczyć łącznie 1840 zł 77 gr za rok podatkowy. Wynika to z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nazywana dalej ustawą o PIT). W przyszłym roku limit ten zostanie podwyższony. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o PIT, w przypadku pracujących w kilku zakładach rocznie koszty nie będą mogły przekroczyć 1953 zł 23 gr.
Czy limit się nie zmieni
Na stałe mieszkam w niewielkiej miejscowości. Codziennie dojeżdżam do pracy w przedsiębiorstwie znajdującym się w mieście oddalonym o ponad 40 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Czy w przyszłym będę musiał rozliczać pracownicze koszty uzyskania przychodów w tej samej wysokości co obecnie?
NIE Wysokość tych kosztów ulegnie zmianie. Będą one wyższe. Przypomnijmy, że teraz koszty uzyskania przychodów m.in. z tytułu stosunku pracy, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1533 zł 84 gr. Z nowych przepisów wynika, że do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 roku koszty uzyskania przychodów będą wynosić 135 zł 63 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1627 zł 56 gr.
Czy znane są już koszty na 2008 rok
Czy w znowelizowanej ustawie o PIT ustalono również wysokość pracowniczych kosztów w 2008 roku?
TAK Ze znowelizowanej ustawy o PIT wynika, że koszty te w 2008 roku będą wynosiły: dla pracujących w jednym zakładzie miesięcznie – 111 zł 25 gr, rocznie – 1335 zł; dla pracujących w kilku zakładach nie mogą przekroczyć rocznie – 2002 zł 05 gr; dla dojeżdżających, pracujących w jednym zakładzie – miesięcznie – 139 zł 06 gr, rocznie – 1668 zł 72 gr; a dla dojeżdżających, pracujących w kilku zakładach – rocznie nie mogą przekroczyć – 2502 zł 56 gr.