Video Target - Ręczne uruchamianie

Z początkiem 2007 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzi m.in. nową ulgę. Wolna od podatku dochodowego będzie wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem, że nie będą one otrzymywane na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą do uzyskiwania źródła przychodów na podstawie działalności wykonywanej osobiście. Za świadczenia w naturze uznaje się przychody otrzymane w innej formie niż pieniądze i wartości pieniężne. Mogą nimi być zarówno rzeczy, jak i prawa. Wartość tych świadczeń co do zasady oblicza się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Z innymi nieodpłatnymi świadczeniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy będą one dokonywane bez pobierania jakiejkolwiek odpłatności. Dodatkowo muszą one charakteryzować się tym, że nie obejmują one rzeczy jako przedmiotu świadczenia. Ich przedmiotem jest więc świadczenie usług lub udostępnianie rzeczy lub praw np. użyczenie mieszkania, samochodu, pożyczka itp. W świetle nowej regulacji właśnie takie świadczenia będą wolne od podatku dochodowego, pod warunkiem, iż podatnik uzyska je od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej. Nowe przepisy regulują i jednocześnie zwalniają z obowiązku zapłaty podatku podatnika, który otrzymał nieodpłatne świadczenia lub inne świadczenia w naturze od członków najbliższej rodziny. Chodzi tu o typowe sytuacje, takie jak np. użyczenie wszelakiego rodzaju ruchomości (samochodu, motoru, przyczep kempingowych itd.), uzyskanie pożyczki nisko oprocentowanej lub nieoprocentowanej od członków najbliższej rodziny etc. Dotychczas osoba, która np. uzyskuje taką pożyczkę, zgodnie z ustawą uzyskuje przychód z innego źródła. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest do obliczenia i odprowadzenia z tego tytułu podatku. Nowa regulacja zawiera więc nowe zwolnienie, które pozwala tego uniknąć.
OSOBY ZALICZANE DO I I II GRUPY PODATKOWEJ Do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy od podatku od spadków i darowizn należą małżonek podatnika, jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. Do II grupy podatkowej należą zstępni rodzeństwa (bratankowie, siostrzeńcy itp.), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (wnuki, prawnuki itd.). Ustalenie, że podmioty udzielające świadczeń należą do którychś z wymienionych kategorii osób, ma bardzo duże znaczenie z uwagi na możliwość skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego.
Więcej www.gazetaprawna.pl/podatki