Małżonkowie, którzy w 2007 roku pracowali za granicą, nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia swoich dochodów. Aby z tej preferencji mogli skorzystać, muszą - mimo wyjazdu za granicę - pozostawać rezydentami podatkowymi w Polsce, a tym samym muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w kraju, przynajmniej przez część roku.