Jeśli zdecydujemy się wypełniony PIT dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, która zechce nam wyświadczyć taka przysługę), to wówczas na kopii możemy uzyskać pieczęć urzędu potwierdzającą złożenie zeznania. Taki dokument będzie dowodem, że wywiązaliśmy się z obowiązku rozliczenia rocznego w terminie oraz ułatwi nam załatwienie spraw urzędowych bez konieczności starania się o odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego. Dzięki kopii wypełnionego PIT-u rocznego z pieczęcią urzędu szybciej załatwimy formalności kredytowe w banku i w wielu innych urzędach.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA