Wydatki na leki odliczyć można jedynie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Jeśli więc na rachunku lub fakturze wystawionej przez aptekę figurują zarówno leki specjalistyczne, jak i inne, np. środki przeciwbólowe czy witaminy, do odliczenia możemy uwzględniać jedynie wydatki na leki specjalistyczne.
Aby ustalić kwotę przysługującego odliczenia, musimy wydatki na leki odrębnie analizować dla każdego miesiąca. I tylko za te miesiące, gdy przekraczały one granicę 100 zł, możemy nadwyżkę ponad ten limit odliczać od dochodu w ramach ulgi na rehabilitację. Jeśli w 2007 roku ktoś ponosił wydatki na leki, a oprócz tego ma prawo do odliczeń ryczałtowych lub innych, udokumentowanych właściwymi rachunkami, trzeba zsumować wszystkie takie wydatki nim wpiszemy je do załącznika PIT/0.
ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA