Przed wypełnieniem tabeli dochodowej w PIT-36 należy uprzednio wypełnić załącznik PIT/M. W przypadku uzyskiwania przez małoletnie dziecko tylko dochodów, z których tytułu rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytku, rodzic składa w imieniu małoletniego dziecka zeznanie podatkowe na imię i nazwisko dziecka.

Nie łączy się z dochodami podatników dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA