W 2007 roku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, wolne były od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 2280 zł.

Kwotę diet oraz zwróconych kosztów niepodlegających opodatkowaniu w poszczególnych miesiącach roku podatkowego płatnik wykazuje w informacji PIT-R.

Każdy podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R, jest obowiązany zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego.

Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 2280 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik ma obowiązek wykazać w zeznaniu PIT-36.

Podatnicy, którzy otrzymali przychody z tego źródła za pośrednictwem płatnika, właściwą część tego zeznania wypełniają na podstawie imiennych informacji otrzymanych od płatników: PIT-11 lub PIT-8B i PIT-R, a bez pośrednictwa płatnika - uwzględniając płacone przez siebie zaliczki na podatek w trakcie 2007 roku. Diety oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich przekraczające miesięcznie kwotę 2280 zł, korzystającą ze zwolnienia, podlegają opodatkowaniu.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA