Płatnicy stypendiów będący jednostkami organizacyjnymi uczelni, placówkami naukowymi, zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli wypłacają podatnikom wyłącznie stypendia korzystające ze zwolnienia z podatku, sporządzają jedynie informację PIT-8S. W konsekwencji, jeżeli w 2007 roku podatnik otrzymywał stypendium wyłącznie od jednego płatnika, po prostu przepisze dane wykazane w tej informacji, w tym nadwyżkę podlegającą opodatkowaniu, od której płatnik pobrał zaliczkę.

Gdy jednak uzyskał takie stypendia od kilku płatników, musi sam wyliczyć i uwzględnić w zeznaniu rocznym nadwyżkę ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. W tym celu należy zsumować kwoty dotyczące stycznia z kol. b części D otrzymanych informacji PIT-8S, odpowiednio kwoty dotyczące lutego z kol. b części D otrzymanych informacji PIT-8S itd. Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota stypendiów przekracza 380 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest obowiązany opodatkować.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA