Pracownik, który przyjdzie na imprezę integracyjną organizowaną przez pracodawcę, musi zapłacić PIT. Jest to dla niego przychód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od zakładu pracy. Nie jest przy tym istotne, co konkretnie i w jakiej ilości pracownik na takiej imprezie zje czy wypije. Tak orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd wyraźnie podkreślił, że w sprawie opodatkowania udziału w imprezach integracyjnych ujednolica linię orzeczniczą. Co ciekawe, 20 lutego NSA też wydał wyrok w tej sprawie (sygn. akt II FSK/1256/11) – ale korzystny dla podatników. I wtedy sędziowie też podkreślili, że chodzi o ujednolicenie stanowiska. Uznali, że jeśli pracownikowi nie da się przypisać konkretnej wartości świadczenia związanego z udziałem w imprezie (nie można ustalić np., ile zjadł czy wypił), to zakład pracy nie ma obowiązku pobierać zaliczek na PIT z tego tytułu.
Wczoraj NSA nie podzielił tego poglądu. Wskazał tylko, że jeśli pracownik z różnych powodów na imprezę nie przyjdzie, to izba skarbowa nie powinna domagać się w takiej sytuacji pobrania podatku.
Dla podatników ostatnie orzeczenia NSA oznaczają, że wciąż nie wiadomo, czy należy płacić podatek za udział w imprezie integracyjnej. Jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce kolejny skład orzekający, który zajmie się taką sprawą, wystąpi o uchwałę do poszerzonego składu NSA, by ostatecznie rozstrzygnął wątpliwości.
Wyrok jest prawomocny.
Przepisy dotyczące nieodpłatnych świadczeń zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego w styczniu 2013 r.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1428/11).