Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka, zarówno w PIT-37, jak i w PIT-36, wypełniają zarówno pozycje podatnik, jak i pozycje małżonek. W przypadku podatników, którzy w rubryce 6 obu zeznań rocznych zaznaczyli rozliczenie wspólnie z małżonkiem kolejność wypełnienia poszczególnych pozycji ustalają sami podatnicy, pamiętając jedynie, że należy ją zachować we wszystkich częściach zeznania oraz w składanych wraz z zeznaniem załącznikach.

Ponadto trzeba pamiętać, że jeśli na początku formularza podatkowego PIT-36 lub PIT-37 zostanie zaznaczony kwadrat nr 3, pozycje w części podatnik wypełnia osoba, która zawarła związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jej małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub osoba, która pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jej małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA