PIT/M stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Wykazuje się w nim jednak tylko dochody małoletnich dzieci, w stosunku do których rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków, np. honorarium za grę w filmie lub programie radiowym czy czynsz pobierany z tytułu najmu lokalu, które dziecko odziedziczyło po dziadkach.

Każdy z podatników, bez względu na sposób opodatkowania (indywidualnie, wspólnie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci), jest obowiązany odrębnie wypełnić załącznik PIT/M.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA