Dochody z poszczególnych kategorii rozliczane są rocznie, ale odrębnie i niezależnie od siebie. Oznacza to, że ani ich się nie sumuje z innymi dochodami, ani nie wykazuje w zeznaniu rocznym innego typu. Sumowaniu podlegają jedynie dochody opodatkowane według tego samego sposobu i wykazywane w tym samym rocznym PIT, np. dochody z kilku miejsc pracy, dochody z pracy i emerytury, dochody z pracy i najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych itd.

Podatnik, który uzyskał dochody z pracy lub emerytury, a ponadto ze sprzedaży akcji, musi do 30 kwietnia wypełnić dwa odrębne roczne zeznania podatkowe. A gdy ponadto prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem w stałej wysokości 19 proc., musi wypełnić trzecie, odrębne zeznanie podatkowe.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA