Możliwość skorzystania po raz pierwszy z ulgi prorodzinnej sprawiła, że zdecydowanej większości osób zobowiązanych do rocznego rozliczenia podatku dochodowego opłaci się wypełnić i złożyć swój PIT jak najszybciej. Możliwość obniżenia podatku za 2007 rok o 1145,08 zł na każde dziecko sprawia, że nawet osoby zwykle dopłacające fiskusowi w tym roku powinny dostać zwrot. Zaliczki na podatek w trakcie roku płaci się bowiem bez uwzględniania tej ulgi, a jest ona dla ostatecznego rachunku fiskalnego okazała, nawet jeśli podatnik ma na utrzymaniu tylko jedno dziecko.

W efekcie warto złożyć swoje zeznanie roczne tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Aby jednak uczynić to równie bezbłędnie jak szybko, trzeba wiedzieć o kilku ważnych zmianach zasad dotyczących rocznego rozliczenia podatkowego. Poza ulgą prorodzinną ważny jest nowy sposób przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym roku po raz pierwszy taką organizację trzeba wskazać w PIT (pieniądze przekaże jej urząd skarbowy), a wpłaty bezpośrednie nie mogą być od podatku odliczone. Co ważne, przekazać 1 proc. podatku w tym nowym trybie mogą także osoby składające PIT-28 oraz PIT-36L, które w latach minionych były tego prawa pozbawione.

Z kolei podatnicy uzyskujący dochody w ramach samozatrudnienia muszą mieć na względzie zmienioną od 1 stycznia 2007 r. definicję działalności gospodarczej. Brak wiedzy na ten temat może skutkować złym wyborem źródła uzyskiwanych dochodów; gdy zaś okaże się, że według zmienionej klasyfikacji są to dochody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście, a nie z działalności gospodarczej, bezpodstawne okaże się np. korzystanie przez podatnika z podatku w stałej wysokości 19 proc.

Trzeba też pamiętać, że w 2007 roku zlikwidowana została ulga odsetkowa, aczkolwiek podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt budowlany do końca 2006 r., mogą z ulgi tej korzystać na starych zasadach. W ubiegłym roku zmienione zostały także zasady opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Podatnik, który nabył nieruchomość i sprzedał ją w 2007 roku, musi zapłacić podatek w wysokości 19 proc. dochodu, a dodatkowo fakt ten wykazać w PIT-36.

Jest zatem wiele nowych zasad rozliczania dochodów uzyskanych w 2007 roku. To dla podatników może oznaczać także pułapki. W dzisiejszym poradniku piszemy zarówno o nich, jak i wielu innych szczegółach związanych z corocznym obowiązkiem składania zeznań.