Pracownik może żądać zwrotu nadpłaconego jego zdaniem z tego tytułu podatku. Uprawnienie takie daje pracownikowi art. 75 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo jego wysokość, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Gdy na przykład pracownik dojdzie do wniosku, że dane świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego i uzna, że zaliczkę pobrano niesłusznie, to może zwrócić się do urzędu skarbowego i złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

ALEKSANDRA TARKA, KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

Podstawa prawna

■  Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).