Minister finansów wyda nowe wzory deklaracji VAT. Propozycje zmian zostały zaproponowane w opublikowanych projektach rozporządzeń. Nowe druki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.
Przykładowo w niektórych formularzach nie trzeba będzie podawać PESEL podatnika. Nowe wzory druków VAT-7, VAT-8 i VAT- 9M trzeba będzie stosować po raz pierwszy do rozliczeń za kwiecień 2013 r., natomiast VAT-7K i VAT-7D za drugi kwartał 2013 r. Przepisy dopuszczają stosowanie dotychczasowych formularzy VAT-7, VAT-7K i VAT-7D (określonych rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. – Dz.U. nr 211, poz. 1333 z późn. zm.) nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r. Nie dotyczy to jednak składania korekt np. podstaw opodatkowania.
Od 1 kwietnia zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu – ma też zostać wprowadzony nowy formularz VAT-12.
Tak samo będzie z wzorami dla deklaracji VAT:
● dotyczącymi transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (VAT-10 i VAT-11),
● przedstawicielstwa podatkowego (VAT-13) – nowa deklaracja.