Tak jak do tej pory wytyczne wymagają, aby wybierana była taka oferta biegłego rewidenta, w przypadku której cena uwzględnia nakład jego pracy, pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży, w której działa spółka. Katarzyna Kozłowska, rzecznik MSP, podkreśla, że dodatkowe zastrzeżenie ma zapewnić wybór firm audytorskich oferujących oprócz atrakcyjnej ceny także odpowiedni potencjał intelektualny i doświadczenie w wykonywaniu czynności rewizji finansowej. – Dlatego nie powinny być wybierane podmioty, które nie gwarantują należytego oraz rzetelnego wykonania badania – dodaje.

Andrzej S. Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID), przyznaje, że często właśnie tak jest, że wybierany jest audytor, który przedstawia najlepsze warunki cenowe.

– Czasami niską cenę oferują firmy, które są nowe na rynku i nie mają nic innego do zaproponowania – twierdzi.

– Przy czym z niską ceną nie łączy się doświadczenie ani wiedza. Przyjęcie dodatkowej wskazówki, dotyczącej wyboru audytora, jest więc słuszne – komentuje.