Trzeba uściślić względy techniczne

Obecne regulacje pozwalają przedsiębiorcom – właścicielom nieruchomości nie płacić podatku w sytuacji, gdy budynek nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Ustawa nie precyzuje jednak, co należy rozumieć przez „względy techniczne”. Sądy uznają wręcz, że obiekt nie będzie opodatkowany tylko, gdy np. grozi zawaleniem albo jest skażony biologicznie. Dodają, że samo posiadanie budynku (nawet jeśli się go nie wykorzystuje do działalności) oznacza, że trzeba go opodatkować najwyższymi stawkami, z czym nie godzą się przedsiębiorcy.

Eksperci są zgodni, że przepis wymaga zmiany. Zdaniem Rafała Dowgiera powinien bezpośrednio odwoływać się do decyzji administracyjnych potwierdzających zły stan techniczny obiektu – (np. o nakazie rozbiórki czy zakazie użytkowania). – W istocie chodzi o to, żeby nieruchomości, których do działalności się nie wykorzystuje, nie były obciążane najwyższą stawką – postuluje.

Bogumił Pahl dodaje, że ustawodawca powinien albo usunąć „względy techniczne” z ustawy, albo je zdefiniować.

Odpowiedzialna solidarność

Współwłaściciele nieruchomości odpowiadają dziś za zapłatę podatku solidarnie. Oznacza to, że fiskus może go dochodzić od któregokolwiek z nich. W praktyce to problem dla organów i podatników. Bogumił Pahl wyjaśnia, że dotyczy to wielu przypadków, np. gdy jest 150 współwłaścicieli drogi dojazdowej do poszczególnych działek. Najczęściej chodzi jednak o garaże wielostanowiskowe, będące odrębnym przedmiotem własności. Zdaniem eksperta należałoby znieść solidarną odpowiedzialność w przypadku garaży. Dzięki temu organy mogłyby egzekwować zobowiązanie podatkowe dotyczące tylko danego stanowiska postojowego w garażu.

W ocenie Adama Hellwiga należy też ujednolicić stawki podatkowe dla garaży bez względu na to, czy stanowią one część składową lokalu mieszkalnego (właściciel ma jeden akt notarialny na mieszkanie i miejsce w garażu), czy nie. W pierwszym przypadku za miejsce postojowe płaci się taką samą daninę, jak za mieszkanie. Natomiast wyodrębnione garaże – zgodnie z uchwałą NSA (sygn. akt II FPS 4/11) – są opodatkowane stawką dla budynków pozostałych, a więc ponad 10-krotnie wyższą. Zdaniem Adama Hellwiga nie powinno tak być, bo miejsce postojowe wspiera funkcjonalnie lokal mieszkalny.

Opodatkowanie nieruchomości wymaga reformy, a nie łatania ustawy