Klub poselski Ruch Palikota wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Posłowie chcą, aby darowizny przekazywane na cele kultu religijnego nie mogły dawać podatnikom preferencji podatkowych.
Według nich do ulgi powinny uprawniać tylko darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Z uzasadnienia projektu wynika, że możliwość odliczenia od dochodu przez podatników PIT oraz CIT darowizn przekazanych na cel kultu religijnego stawia organizacje wyznaniowe na uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z innymi niereligijnymi organizacjami światopoglądowymi. Według posłów likwidacja ulgi z tytułu darowizny na cele kultu religijnego zaowocuje większymi wpływami do budżetu.
Jest to kolejny projekt posłów Ruchu Palikota w tej sprawie. Według poprzedniego, złożonego do Sejmu 16 listopada 2012 r., zmiany ustawowe miały zacząć obowiązywać od początku 2013 r., ale w zeszłym roku nie zostały zakończone prace legislacyjne nad tą propozycją. Dlatego konieczne było złożenie ponownego projektu, z aktualizacją, że zmiany miałyby wejść w życie od początku 2014 roku.
Podatnicy PIT mogą obecnie odliczyć od dochodu darowizny przekazane organizacjom charytatywnym działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz darowizny na cele kultu religijnego, ale w kwocie nie większej niż 6 proc. dochodu. Natomiast podatnicy CIT mogą odliczyć przekazane darowizny do wysokości 10 proc. dochodu. Wniesiony do Sejmu projekt nie dotyczy darowizn przekazywanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Te darowizny można obecnie odliczyć od dochodu bez limitu. Wynika to jednak nie bezpośrednio z ustaw podatkowych, ale z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów.