Organ podatkowy przypomniał, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi VAT w stosunku do zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że można odliczyć w całości podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi przedsiębiorcy. Wskazana zasada nie pozwala na odliczenie VAT naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro wydatki na budowę budynku usługowo-mieszkalnego służą prowadzeniu działalności gospodarczej (w ramach której wykonywane są wyłącznie czynności opodatkowane VAT), to podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego.

Z uwagi na zamierzenia dotyczące wykorzystania budynku usługowo-mieszkalnego bez znaczenia dla prawa do odliczenia VAT pozostaje okoliczność, że w pozwoleniu na budowę jest wydzielona część mieszkalna nieruchomości.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP2/443-935/12-4/AW