Aby przeprowadzić publiczną kwestę, trzeba mieć pozwolenie od wójta, starosty, marszałka albo ministra. Bez odpowiednich dokumentów można zbierać datki w kościele albo wśród znajomych

Czy każdy może zorganizować publiczną zbiórkę

Podatniczka chce zorganizować w swojej miejscowości zbiórkę zabawek dla wychowanków domu dziecka. Czy może to zrobić sama?

Czy na zbiórkę w sieci trzeba mieć pozwolenie ministra

Studenci chcą na uczelniach publicznych zbierać pieniądze na nowy wózek inwalidzki dla chorego kolegi. Czy potrzebują zgody organu administracji publicznej?

Czy do wniosku o pozwolenie trzeba dołączyć dokumenty

Podatnik założył komitet i złożył wniosek w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jednak nie dołączył do niego żadnych dokumentów ani nie określił celu, na jaki przeznaczone będą zbierane datki. Czy wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie?

Czy zawsze trzeba występować o pozwolenie

Członkowie chóru chcą zorganizować zbiórkę charytatywną w kościele. Czy muszą występować do organu administracji o zgodę?

Czy długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku

Podatnik chce zorganizować zbiórkę charytatywną jeszcze przed świętami. Złożył już dokumenty w urzędzie gminy. Czy organ może rozpatrzyć jego wniosek dopiero po Bożym Narodzeniu?

Czy organizator zbiórki może płacić kwestującym

Mieszkańcy gminy chcieli zorganizować kwestę. Nie zgłosił się jednak żaden wolontariusz do zbierania datków. Czy mogą wynająć osoby, które będą chodzić z puszkami?

Czy za brak zezwolenia grozi grzywna

Podatnik zorganizował zbiórkę, mimo że nie uzyskał wcześniej pozwolenia. Czy czeka go odpowiedzialność karna?

Czy można nagłaśniać zbiórkę przed pozwoleniem

Podatnik przed uzyskaniem pozwolenia umieścił na portalu społecznościowym informacje o organizowanej zbiórce charytatywnej. Czy miał do tego prawo?

Czy zebrane podczas zbiórki dary trzeba rozliczyć?

Komitet zorganizował zbiórkę. Zebrał zabawki i słodycze dla rodzin potrzebujących. Czy musi wykazać datki w sprawozdaniu?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zorganizować i rozliczyć zbiórkę charytatywną na święta
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania