Wydatków poniesionych na modernizację budynku nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Spółka z o.o. zamierza zwiększyć zakres usług naprawczych i myjni samochodowej. Musi zmodernizować budynek obsługowo-naprawczy. Dach zostanie pokryty materiałem o wysokiej odporności, co pozwoli na wykonywanie napraw samochodów zasilanych gazem CNG. Firma miała wątpliwości, czy wydatki na wymianę pokrycia dachu powinna uznać za koszty pośrednie (potrąca się je w momencie poniesienia), czy też będą one podlegały amortyzacji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych. Powiększają one wartość tych środków, która jest podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych. Koszt stanowią odpisy z tytułu zużycia ulepszonych środków trwałych (odpisy amortyzacyjne). Jeżeli środki trwałe zostały ulepszone w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ulepszenie, w tym na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza 3,5 tys. zł.
Organ podatkowy wyjaśnił w interpretacji różnicę między nakładami na remont (zaliczanymi do kosztów) a nakładami na ulepszenie środków trwałych. Pierwsze zmierzają do podtrzymania lub odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych. Poniesienie drugich ma na celu podjęcie nowej bądź też rozszerzenie bieżącej działalności w drodze m.in., rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę cech użytkowych składnika majątku.
Zdaniem dyrektora izby należy uznać, że dokonana przez spółkę wymiana dachu oznacza poprawę parametrów technicznych i wzrost wartości użytkowej budynku w stosunku do jego wartości z dnia przyjęcia do używania.
Interpretacja dyrektora izby skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2012 r., sygn. akt IPTPB3/423-297/12-2/IR