Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Przez ten okres nie należy pozbywać się żadnego dowodu z tym związanego.

Czy forma rozliczeń wpływa na obowiązki

Podatnik zakłada firmę. Nie wybrał jeszcze formy opodatkowania. Czy bez względu na sposób rozliczeń będzie miał obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez okres pięciu lat?

Czy po likwidacji niszczy się dokumenty

Spółka jest płatnikiem podatku kilku zatrudnianych pracowników. Spodziewa się, że będzie musiała zamknąć działalność. Czy wraz z likwidacją firmy należy zlikwidować dokumentację podatkową?

Czy po utracie dokumenty należy odtworzyć

Przedsiębiorca na skutek pożaru w firmie utracił dokumenty podatkowe. Martwi się, w jaki sposób dokona rozliczenia rocznego. Czy powinien zawiadomić o utracie dokumentów urząd skarbowy, a następnie odtworzyć zniszczoną dokumentację?

Czy są kary za nieprzechowywanie dokumentów

Rozliczenia podatnika oraz całą jego dokumentację podatkową prowadzi zaprzyjaźniona księgowa. Przedsiębiorca nie poinformował o tym urzędu skarbowego. Czy za niedopełnienie obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji podatkowej grozi odpowiedzialność karna skarbowa?

Czy trzeba zatrzymać dowody odliczeń

Podatnik w zeznaniu podatkowym za 2011 r. po raz pierwszy odliczał wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czy dowody zakupu sprzętu rehabilitacyjnego musi przechowywać przez okres pięciu lat?

Czy faktury zawsze trzeba zachować

Podatnik odzyskał zwrot części VAT na materiały budowlane w związku z remontem domu. Czy faktury dokumentujące wydatki też musi przechowywać przez pięć lat?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.