Podatnicy, którzy nie zgadzają się na przykład z decyzją naczelnika urzędu skarbowego, muszą pamiętać o odpowiednim trybie postępowania i terminach. Mogą również zawczasu się zabezpieczyć, uzyskując wcześniej interpretację indywidualną.
Jak wskazują statystyki sądów administracyjnych, w ostatnich latach przybywa sporów podatników z urzędami skarbowymi. Wynika to m.in. z rosnącej wiedzy przedsiębiorców. Pomyślne zakończenie sporu zależy jednak od wielu okoliczności. W praktyce najważniejsze są – poza racjami merytorycznymi – stosowanie zasad określonych w Ordynacji podatkowej, prawidłowy tryb postępowania (np. przy składaniu odwołania) i pilnowanie terminów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Właściwego trybu postępowania

Pism do urzędu

Interpretacji podatkowych

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak toczyć spory z urzędem skarbowym.